Skip to content

Uslužno Oranje

Uslužno oranje se vrši na dubini od 25-40 cm, dok su veće dubine predvidjene za rigolovanje (duboko oranje).

Oranje treba obaviti u toku jeseni i zime i to što je moguće ranije. Ukoliko se ne stigne, onda što ranije u proleće. Preporučuje se čak i oranje po snegu – ukoliko je snežni pokrivač mali, nekoliko santimetara i ako zemljište nije smrzlo dublje od 5-6 cm. Dubina oranja zavisi od kulture koja se sadi/seje, ali je uglavnom između 25 i 45 cm.

Prednosti zimskog oranja ogledaju se u stvaranju bolje strukture zemljišta (mrvičasata) usled dejstva mrazeva. U zemljištu se akumulira veća količina zemljišne vlage jer u ovom periodu imamo najviše padavina. Veća akumulacija vlage je jedan od glavnih uslova što na zasejanim parcelama gde je obavljeno jesenje (zimsko) oranje imamo znatnije povećanje prinosa.

Takodje, oranjem se postiže bolja mineralizacija žetvenih ostataka što utiče na bolje biološke osobine zemljišta. Prilikom oranja na površinu se izbacuju korenovi korovskih biljaka koji će usled niskih temperature izmrznuti.

Kada se oranje obavi na vreme, stvaraju se uslovi da se u proleće lakše, ranije i kvalitetnije obavi predsetvena priprema zemljišta, a da se setva sprovede u optimalnom roku. Sve ove navedene prednosti u korist jesenjeg dubokog oranja na kraju rezultiraju povećanjem prinosa prolećnih kultura za 20 do 30 %.

Uslužno oranje cena

Naše poljoprivredno gazdinstvo vrši uslužno oranje, a cena je 100 evra po hektaru. Cena je podložna promeni u skladu sa vašim zahtevima, veličinom parcele, kao i udaljenošću.