Skip to content

Setva i žetva

Setva podrazumeva prethodnu pripremu zemljišta. Priprema zemljišta se obavlja u zimskog periodu i podrazumeva unošenjem ogranskog i mineralnog đubriva. Predsetvena priprema zemljišta za sadnju podrazumeva pripremu parcele za samu setvu, čime se stvaraju povoljni mehanički uslovi za setvu. Od stanja parcele zavisi kojim će se mašinama raditi. Naše poljoprivredno gazdinstvo Marinković poseduje apsolutno sve vrste mašina, tako da je predsetvena priprema zemljišta moguća na svakoj vrsti parcele. Pored same mašinske obrade, preporučljivo je dase u ovoj fazi unese i deo azota, fosfora i kalijuma, da bi u zoni posejanog semena bila preporučena količina hranljivih materija.

Setva kukuruza

Setva kukuruza se radi kada su ispunjena dva optimalna uslova: temperatura i vlažnost zemljišta. Gornji deo zemljišta (dubine 10-15cm) treba da bude temperature iznad 10°C. Prevedeno na narodski – da sednete na zemlju i da vam ne bude hladno. Vlaga treba da bude između 45 i 65 PVK. Ukoliko nemate merač vlage, opet narodski rečeno, potrebno je da od zemlje možete da napravite grudvu koja se neće lepiti za ruku, a istovremeno i koja se neće raspasti kada je spustite na tlo.

Optimalno vreme za setvu kukuruza je mesec april. Za naše podneblje, smatra se da je najbolje vreme između 10. i 25. aprila.

Gustina sejanja kukuruza se u zavisnosti od grupe zrenja kreće od 45.000 do 75.000 biljaka po hektaru.

Setva pšenice

Setva pšenice se u zavisnosti od sorte i područja vrši u periodu od 1.-31. oktobra, s tim da se u nekim regionima vrši i do 10. novembra. Sejanje pšenice može da se radi u zbijene redove (razmak 10-12 cm), uskoredno (razmak 10-12 cm), unakrsno (razmak 18-20 cm između redova), kao i u pantljike i trake.

Utvrđivanje količine semena pšenice je jedan od ključnih faktora dobrog roda, jer i preterana gustina, kao i preterna proređenost mogu da dovedu do smanjenog prinosa. U zavisnosti od otpornosti sorte pšenice na poleganje i otpornosti na zimu koristi se od 500-700 zrna po m2.

Sa druge strane, dubina setve pšenice zavisi od tipa i vlažnosti zemljišta, vremena setve, ali i načina na koji je zemljište pripremljeno za setvu što na prvom mestu podrazumeva zaoravanje NPK đubriva. Najčešća dubina setve pšenice je od 4-6 cm.

Setva suncokreta

Setva suncokreta se se pretežno radi u međurednom rastojanju od 70cm, a razmak u redu je 20-30 cm. Dubina setve suncokreta je 4-6 cm u zavisnosti od težine i vlage zemljišta (teža i vlažnija 4 cm, lakša i suvlja 6 cm).

Idealno vreme za setvu suncokreta je krajem marta ili početkom aprila, odnosno kada je tempoeratura zemlje oko 8°C. Najčešće je potrebno 4-6 kg zrna po hekatru.

Setva kukuruza cena

Cena setve kukuruza i drugih vrsta ratarskih kultura (pšenica, suncokret, uljana repica, soja, ječam) zavisi od više faktora kao što su gore navedeni preduslovi i kvaliteta zemljišta, kao i udaljenosti parcele od Topole. Naše poljoprivredno gazdinstvo poseduje kamione za transport mašina za izvođenje svih poljoprivrednih radova, tako da smo u mogućnosti da ispunimo zahteve klijenata u celoj Srbiji.

Cena setve kukuruza i drugih ratarskih kultura se kreće oko 40 evra po hektaru.

Žetva suncokreta, kukuruza i pšenice cena

Naše poljoprivredno gazdinstvo poseduje najmodernije kombajne potrebne za sve vrste žetve ratarskih kultura, kao i propratne mašine – traktore, prikolice i po potrebi kamione za prevoz robe, tako da žetva suncokreta, kukuruza, pšenice i ostalih ratarskih kultura teče brzo, lako i glatko. Cena usluge žetve suncokreta, kukuruza i pšenice je 100 evra po hektaru.