Skip to content

Priprema zemljišta za sadnju: ravnanje i usitnjavanje

Ravnanje i usitnjavanje zemljišta se vrši nakon duboke obrade (rigolovanje, podrivanje i oranje), a glavni ciljevi ovakve dopunske obrade zemljišta su: uništavanje korova ravnomernije izmrzavanje površinskog sloja zemjlišta manje isparavanje vlage plića predsetvena priprema zemljišta u proleće manji broj prohoda oruđima za predsetvenu pripremu u proleće ujednačena struktura, vlažnost i dubina setvenog sloja zemljišta.

Tanjiranje

Tanjiranje, kao dopunska obrada zemljišta, zatvara brazde koje su nastale oranjem, a ima za zadatak da usitni “grudve”, uništi korov (korovske biljke) i unese i meša djubrivo sa zemljištem.

Tanjiranje zemljišta ne podrazumeva samo jedan prolaz tanjirače, već najmanje dva prohoda, a po potrebi i tri.